Hierbij worden alle zichtbare gebouwdelen gecontroleerd. Geconstateerde gebreken worden in de rapportage benoemd.

In de rapportage die volgt na de standaardkeuring wordt geen hersteladvies gegeven en worden de kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden niet opgenomen.

tot 250 m3 250-500 m3 500-1000 m3 meer dan 1000 m3
standaard rapportage € 199 € 219 € 239 € 0,24 / m3