Hierbij wordt voor de geconstateerde gebreken een hersteladvies gegeven en worden de kosten die hiermee gemoeid zijn opgenomen in de rapportage.

Deze kosten worden volgens kengetallen uit de bouwwereld benoemd zodat u een goede indicatie hebt van de daadwerkelijk te maken kosten indien u de herstelwerkzaamheden door een vakman laat uitvoeren.

tot 90 ms 90-120 m2 120-150 m2 meer dan 150 m2
Uitgebreide keuring € 265,- € 285,- € 305,- € 2,- /m2
DIRECT AANVRAGEN