Soort keuringen

Alle door onze woninginspecteurs uitgevoerde keuringen zijn in principe hetzelfde. Het uitwerkingsniveau verschilt echter per rapportage. Klik op de onderstaande links om te kijken welke rapportage geschikt is voor uw situatie en op de prijs voor een overzicht van de tarieven. De tarieven zijn gebaseerd op de inhoud van de te inspecteren woning.

Overzicht van de soorten keuringen

NHG keuring Voorwaarde voor afsluiting van de Nationale Hypotheek Garantie is o.a. een bouwkundig rapport. Het keuringsrapport wordt volgens de door de NHG verreiste standaard opgemaakt en geeft een indicatie van de bouwkundige staat van de woning én de kosten die gemoeid zijn met herstelwerkzaamheden. De onkosten voor een NHG rapportage kunt met uw hypotheek meefinancieren en zijn fiscaal aftrekbaar.

Uitgebreide keuring Hierbij wordt voor de geconstateerde gebreken een hersteladvies gegeven en worden de kosten die hiermee gemoeid zijn opgenomen in de rapportage. Deze kosten worden volgens kengetallen uit de bouwwereld benoemd zodat u een goede indicatie hebt van de daadwerkelijk te maken kosten indien u de herstelwerkzaamheden door een vakman laat uitvoeren.

Uitgebreide keuring plus NHG rapportage U ontvangt zowel een uitgebreid rapport met daarin een opsomming van de geconstateerde gebreken inclusief een hersteladvies en de raming van de kosten voor het herstellen van de gebreken.

Opleveringskeuring Bij de koop van een nieuwe woning of bij de verbouwing van een bestaand pand komt er een moment dat de aannemer het pand overdraagt aan de eigenaar. Omdat bouwen een gecompliceerd proces is, en voor veel mensen onoverzichtelijk, kunt u een objectieve partij vragen om het werk van de aannemer te controleren. Deze controle is de opleveringskeuring.

Verkoopkeuring Als verkoper van een pand bent u volgens de wet verplicht om gebreken te melden aan potentiële kopers. Indien u niet zeker weet of er iets niet in orde is kunt u deze onzekerheid weghalen door een verkoopkeuring te laten verrichten.U krijgt dan een indruk van de gebreken en voldoet daarmee aan uw wettelijke verplichting om informatie te geven aan de mogelijke nieuwe eigenaars van uw pand.

DIRECT AANVRAGEN