Bij de koop van een nieuwe woning of bij de verbouwing van een bestaand pand komt er een moment dat de aannemer het pand overdraagt aan de eigenaar. Omdat bouwen een gecompliceerd proces is, en voor veel mensen onoverzichtelijk, kunt u een objectieve partij vragen om het werk van de aannemer te controleren. Deze controle is de opleveringskeuring.

Onze werkwijze tijdens de opleveringskeuring is als volgt: De vertegenwoordiger van de aannemer maakt een proces verbaal van oplevering. Een van onze inspecteurs loopt tijdens de oplevering de woning door en noteert alle aangetroffen gebreken. De inspecteur zorgt ervoor dat de geconstateerde gebreken en tekortkomingen in het proces verbaal van de aannemer worden opgenomen. Wij treden tijdens de oplevering op als uw adviseur en behartigen uw belangen. Wij adviseren u echter om ook zelf aanwezig te zijn tijdens de opleveringskeuring zodat u inzicht hebt in de eventuele door de aannemer nog te verrichten werkzaamheden.

Meer informatie over nieuwbouw vind u op nieuwbouw.pagina.nl of op woning.startkabel.nl

tot 90 ms 90-120 m2 120-150 m2 meer dan 150 m2
Opleveringskeuring € 225,- € 235,- € 345,- € 1,65 /m2
DIRECT AANVRAGEN